De Nederlandse economie moet in 2050 helemaal op herbruikbare grondstoffen draaien. Daarom wil het Kabinet nog dit jaar een nationaal grondstoffenakkoord sluiten met bedrijven, gemeenten, provincies en maatschappelijke organisaties. Doel is om het gebruik van grondstoffen drastisch te verminderen en tot een honderd procent circulaire economie te komen. In 2030 moet daarvoor al een belangrijke stap worden gezet. De ambitie is zo veel te recyclen dat minder dan de helft aan nieuwe fossiele grondstoffen en metalen wordt gebruikt. Dit staat in een ‘Rijksbreed programma’ dat het Kabinet vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Daarin is een belangrijke rol weggelegd voor een grondstoffenakkoord. 

Circulaire economie

Belangrijkste doelstelling van het grondstoffenakkoord is het wegnemen van belemmeringen die nu het hergebruik van grondstoffen in de weg staan, bericht Rijksoverheid.nl vandaag. Zo moet sloopafval van oude gebouwen worden gebruikt als nieuwe bouwmaterialen en niet alleen als bodemvuller voor de wegenbouw. Nederland is te veel afhankelijk van grondstoffen uit het buitenland, zoals metalen voor de elektronica-industrie. Daarom moeten ook smartphones helemaal worden gerecycled. Behalve dat wil het Kabinet het bedrijfsleven tot concretere actie aanzetten, bericht de Volkskrant. Fabrikanten van matrassen, wegwerpluiers en textiel zouden verantwoordelijk worden voor het ophalen en verwerken van de gebruikte producten. Als voorbeeld worden auto’s, autobanden en batterijen genoemd. 

Omgekeerd inzamelen en DIFTAR

Voor burgers zou het verder makkelijker moeten worden hun afval te scheiden. Het Kabinet dicht daarvoor een belangrijke rol toe aan gemeenten. Vooral de grotere steden hebben allemaal een eigen systeem waardoor nu nog teveel bruikbaar afval in de grijze bak terecht komt. Gemeenten die hoog op afvalscheiding scoren door omgekeerd inzamelen of DIFTAR worden tot norm verheven. ‘We moeten af van deze wegwerpmentaliteit’, vindt staatssecretaris Dijksma (Infrastructuur en Milieu). ‘Gelukkig zijn we in Nederland al kampioen hergebruik en met dit grondstoffenakkoord met alle partijen maken we nu definitief de omslag naar die circulaire economie.’

grondstoffenakkoort-circulaire-economie-pieterbas-automatisering

Investeren in innovaties

Dijksma heeft er wat voor over om te zorgen dat er meer herbruikbare grondstoffen uit afval worden gehaald. Ze stelt daarvoor 27 miljoen euro beschikbaar. Dat geld is ook bestemd om te investeren in innovatieve verpakkingen die beter kunnen worden gerecycled. Behalve dat worden milieubelastende producten aangepakt, zoals chipszakken en soeppakken die door hun coating moeilijk kunnen worden gerecycled. Behalve dat krijgen alle 7.000 basisscholen in Nederland de mogelijkheid om hun afval beter te scheiden. Om nog meer duurzame initiatieven van de grond te krijgen, gaat het Kabinet ook aan tafel met de drie grootste banken die circulaire innovaties willen financieren.

Deze post verscheen eerder op de blog van PieterBas Automatisering.

LAAT EEN REACTIE ACHTER